Act-solar.nl, gevestigd aan Tjeukemeer 5, 8502TH, Joure, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
act-solar.nl
solar@act-machinery.nl
Tjeukemeer 5, 8502TH, Joure
0513 4121 31

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Act-solar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor-en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via solar@act-machinery.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Act-solar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Act-solar analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Act-solar verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Act-solar neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van act-solar) tussen zit.

Act-solar gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress & Google Analytics

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Act-solar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Accountgegevens > Altijd > Om klanten het gemak te geven altijd bij ons terug te komen voor eventuele bestellingen of om oude bestellingen in te zien.

Voltooide bestellingen> 5 jaar > In verband met de huidige regels omtrent de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Act-solar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Act-solar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Act-solar gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Act-solar gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.

Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: U kunt al onze cookies inlezen op: https://hypertherm.shop/cookie-policy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door act-solar. En heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar solar@act-machinery.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Act-solar wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Act-solar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via solar@act-machinery.nl

Youtube 

Act-solar maakt gebruik van plug-ins van YouTube, dat wordt beheerd door Google. De beheerder van de pagina’s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.
Als u een van onze pagina’s met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s u heeft bezocht.
Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kun je met YouTube je browsegedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.
YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Act-solar maakt gebruik van functies van het Vimeo-videoportaal. Deze dienst wordt geleverd door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Als u een van onze pagina’s bezoekt met een Vimeo-plug-in, wordt er verbinding gemaakt met de Vimeo-servers. Hier wordt de Vimeo-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Bovendien ontvangt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo wanneer u onze plug-in bezoekt of als u geen Vimeo-account heeft. De informatie wordt verzonden naar een Vimeo-server in de VS, waar deze wordt opgeslagen.
Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, kunt u met Vimeo uw browsegedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw Vimeo-account.
Raadpleeg voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens het Vimeo-privacybeleid op https://vimeo.com/privacy.

Google

Voor een uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze pagina weblettertypen van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met Google-servers tot stand brengen. Google komt er dus achter dat onze webpagina via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web-lettertypen wordt gedaan in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze plug-in. Dit vormt een gerechtvaardigd belang volgens Art. 6 (1) (f) DSGVO.
Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.
Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Soundcloud

Op act-solar kunnen plug-ins van het sociale SoundCloud-netwerk (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, VK) worden geïntegreerd. De SoundCloud-plug-ins zijn te herkennen aan het SoundCloud-logo op onze site.
Wanneer u onze site bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de SoundCloud-server tot stand gebracht. Hierdoor kan SoundCloud informatie ontvangen dat u onze site hebt bezocht vanaf uw IP-adres. Als u op de knoppen “Vind ik leuk” of “Delen” klikt terwijl u bent aangemeld bij uw SoundCloud-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw SoundCloud-profiel. Dit betekent dat SoundCloud bezoeken aan onze pagina’s kan koppelen aan uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van deze pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door SoundCloud zullen worden gebruikt. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van SoundCloud naar https://soundcloud.com/pages/privacy.
Als u niet wilt dat SoundCloud uw bezoek aan onze site aan uw SoundCloud-account koppelt, meldt u zich af bij uw SoundCloud-account.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies allow us to count visits and traffic sources, so we can measure and improve the performance of our site.

We volgen geanonimiseerde gebruikersinformatie om onze website te verbeteren.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services